Εταιρικά Νέα

Η Media Strom για το “ESTIA 2021”

Praksis

Τον Νοέμβριο 2022, η Μedia Strom, στο πλαίσιο της ενέργειας Αποτύπωμα Αγάπης, στήριξε για άλλη μία φορά τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας προϊόντα ύπνου. Πιο συγκεκριμένα, παραλάβαμε πενήντα (50) μαξιλάρια ύπνου τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των αναγκών του στεγαστικού προγράμματος Λειτουργία ESTIA 2021.