Διάρκεια & Ανθεκτικότητα

1/1/0001

5

Το στρώμα πρέπει να διατηρεί τη συμπεριφορά και τις αρχικές του ιδιότητες σε βάθος χρόνου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα κατασκευής του.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ