Αφήστε το στρώμα να αναπνεύσει.

1/1/0001

4

Επειδή το στρώμα όταν σας παραδίδεται είναι τοποθετημένο μέσα σε πλαστική συσκευασία, αφαιρέστε την και αφήστε το για μερικές ώρες γυμνό για να αεριστεί, πριν τοποθετήσετε το προστατευτικό και τα σεντόνια σας.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ