Όχι στις έντονες συγκινήσεις

1/1/0001

8

Οι ταινίες δράσεις, οι δυσάρεστες συζητήσεις ή άλλες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν έντονα ή/και αρνητικά συναισθήματα είναι ικανές να επηρεάσουν αρκετά την ποιότητα του ύπνου μας.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ