Ασφάλεια και υγιεινή

1/1/0001

3

Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα και οικολογικά υλικά και Α ύλες, ακλουθούμε διεθνείς κανόνες υγιεινής και έλεγχους ποιότητας εξασφαλίζοντας έτσι
υγιεινή και καθαριότητα στο τελικό προϊόν που θα σας παραδώσουμε.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ