Παροχές Media Strom

1/1/0001
Οι παροχές που αποκτά ο συνεργάτης με την ένταξη του στο δίκτυο της Media Strom είναι ουσιαστικές, καθώς η εταιρεία φροντίζει να τον στηρίζει και να του παρέχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να τον οδηγήσει αποτελεσματικά στην επαγγελματική επιτυχία.
  • Η MEDIA STROM τον καθοδηγεί στην επιλογή του πλέον κατάλληλου σημείου για την λειτουργία του καταστήματος και του παρέχει αναλυτικά σχέδια και συμβουλές για την κατασκευή του.
  • Η MEDIA STROM του παρέχει βοήθεια στην εξεύρεση & εκπαίδευση του σωστού προσωπικού, αλλά και συνεχή υποστήριξη και ενημέρωση
  • Τον βοηθά να αποφύγει σημαντικά προβλήματα, που εμπεριέχονται στη διαδικασία υιοθέτησης νέων συστημάτων και μεθόδων, καθώς η τεχνογνωσία και η μακρόχρονη εμπειρία της Media Strom εξασφαλίζουν την επιτυχημένη λειτουργία κάθε νέου καταστήματος.
  • Η MEDIA STROM τον στηρίζει σε θέματα marketing, διαφήμισης, προώθησης και δημοσίων σχέσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
  • Η MEDIA STROM έχει άμεσο χρόνο παράδοσης και σαν αποτέλεσμα ο Franchisee δεν είναι υποχρεωμένος να δεσμεύει κεφάλαια στη διατήρηση αποθεμάτων.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ