Σύμβουλος Πωλήσεων Λιανικής - Αθήνα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Your message has been sent successfully.
The operation could not be completed.
Εισάγετε το όνομά σας
Εισάγετε το επώνυμό σας
Εισάγετε αριθμό τηλεφώνου
DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT
CV File is Required
This CV File type is not valis only DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT are supported
Εισάγετε παρατηρήσεις
You must acceptthe terms of Cv Upload Agreement
Σημείωση: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος για ανεύρεση εργασίας στην Εταιρεία με την επωνυμία ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ και τον διακριτικό τίτλο MEDIA STROM, σας ενημερώνουμε ότι:
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δεν δημοσιοποιούνται μερικά ή ολικά και χρησιμοποιούνται, με τη συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην ανωτέρω εταιρεία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006) καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2. Η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται για την αξιολόγηση του βιογραφικού σας σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση απασχόλησης στην Εταιρεία, για την οποία αναζητείται προσωπικό καθώς και η διασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
3. Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας θα αποθηκεύονται από την Εταιρεία, για διάστημα 12 μηνών, για σκοπό μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων απασχόλησης στην Εταιρεία. Εφόσον δεν έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, θα διαγράφονται, εκτός εάν η Εταιρεία νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.
• Συμφωνώ στην διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων για διάστημα 12 μηνών. ΝΑΙ ΟΧΙ
4. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το προσωπικό της Εταιρείας, που είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο, κατά περίπτωση και ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα του βιογραφικού σημειώματός σας, θα έχει και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.
• Συμφωνώ στην πρόσβαση προσωπικού τρίτων εταιρειών στα ανω δεδομένα μου. ΝΑΙ ΟΧΙ
5. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.
Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ