Πιστοποιήσεις

1/1/0001

Έπειτα από την επιτυχημένη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, απονεμήθηκαν στη Media Strom, 2 Πιστοποιητικά και 2 Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης από διαπιστευμένους φορείς, τρία από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων, Eurocert, και το 4ο από το φορέα πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung.


Δευτέρα με Παρασκευή, 9.00πμ - 17.00μμ